Bảo Hộ Lao Động Việt Nam SafeViet - Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Hộ Lao Động Việt Nam

Số 197 Đường Vũ Xuân Thiều, Q. Long Biên, Hà Nội , Việt Nam

(024) 36419962, 36417870, 0913740466

safeviet@outlook.com

www.safeviet.com

Chuyên ngành: Sản xuất đồng phục bảo hộ lao động và kinh doanh các trang thiết bị bảo hộ lao động